Nu hvor der ”kun” er 365 dage til kommunalvalg, er der en god anledning til at fremhæve en række synspunkter om den lokale udvikling set fra min stol – ikke for at starte valgkampen – men for også at have synspunkter med, som ikke i øjeblikket er en del af det siddende byråd. LanddistriktsudviklingNår man ser på Landdistriktsudvikling i det lokale, er der op mod 25.000 kommunale borgere, der bor udenfor Slagelse by, og derfor vil jeg arbejde for en fortsat udvikling af de aktive lokalområder.Der skal udvikles mere på de lokale udviklingsplaner, ligesom den digital infrastruktur skal på plads for at kommunen på den måde kan støtte småskala turismen og de små iværksættere i landområderne.Borgernes lyst til lokal involvering giver områderne identitet og stærke markører.Familier der er individuelt forfulgt og på flugt fra krig, har ret til hjælp og humanitær bistand i vores kommune, og heldigvis er der stærke lokalsamfund, der evner at tage godt imod de udfordringer.I den seneste byrådsperiode har jeg været formand for Landudvikling Slagelse, som er den forening,Der – støttet med EU midler og kommunale kvikmidler – giver tilskud til udviklingen i landdistrikterne.Jeg har samtidig være formand for et udvalg for borgerdreven innovation, og der arbejder jeg lige nu med en model, der giver mere mod på frivillighed og styrker forvaltningernes evne til at være i konstruktiv dialog med borgerne.Social ansvarlighed og bæredygtig udviklingSocial mobilitet står på skuldrene af social ansvarlighed, og her mener jeg som repræsentant for Danmarks socialliberale parti, at vi skal hjælpe mennesker med at hjælpe sig selv. Uhensigtsmæssige og uretfærdige administrative strukturer skal udfordres og justeres, og her kan frikommune forsøgene hjælpe til at undersøge disse områder, så vi derigennem finder nye løsningsfokuserede modeller, der giver mening for alle.Vi har brug for et stærkt erhvervsliv, der ikke betaler dækningsafgift ligesom Erhvervscenteret skal hjælpe med at styrke udviklingen af de lokale erhvervsnetværk, og deres muligheder for at byde på store og gerne grønne lokale byggerier.Der er samtidig brug for socialøkonomiske løsninger, der skaber praktik og jobåbninger.Uddannelse og dannelse:Børn, unge og voksne skal være uddannelsesparate igennem hele tilværelsen, og derfor skal vore uddannelsessystemer være tilsvarende undervisningsparate. Jeg vil arbejde for mere og bedre undervisning med lige muligheder for alle i uddannelsessystemet. Også de talentfulde børn skal have muligheder i folkeskolen, ligesom vores lokale skoler skal kunne forhandle sig til rette om fleksible fortolkninger af folkeskolereformen. Vores daginstitutioner er de små kommunale borgeres første møde med institutionslivet og en stor kommunal prioriteret indsats i det felt vil styrke overgangen til grundskolen og siden ungdomsuddannelserne.Helhedsplanen og Campusudbygningen omkring Slagelse station er bestemt også et radikalt aftryk.Gennem min plads i Rådet for Ungdomsuddannelser, der er et rådgivende organ for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har jeg gode muligheder for fortsat at forfølge disse mål.Kultur:Kultur er kittet, der binder vores civilsamfund sammen, og kommunale penge der er investeret her,er givet godt ud.Kunst og kultur er upåagtede vækstområder, og kan – i nye partnerskaber med det private erhvervsliv og offentlige myndigheder – bidrage med innovative og endnu ukendte løsninger, der i tide transformerer vores tænkning – og siden vores samfund.Kunstklasser, kreative miljøer og talentfulde idrætsudøvere i stærke læringsmiljøer skal fremmes.Som næstformand i Slagelse Kulturråd har jeg en god platform at være med til at videreudvikle kulturen iKommunen.  Nytænkning – En ny start.I indeværende byrådsperiode er nye tanker født og omsat af det nuværende byråd, også hjulpet af initiativer fra de kommunale radikale kræfter.MEN meget er også bremset af drillerier og personlige uenigheder, og det har vi ikke brug for mere af i Slagelse byråd. Der skal stemmes nye stærke kræfter ind, når den tid kommer!Jeg har alderen og erfaringen, er kendt med ledelse, samt har en master i ledelse af forandringer. Jeg er engageret lokalt og kommunalt.Og det er der brug for i byrådet.  Troels Brandt Radikal Spidskandidat KV 2017 Slagelse kommune

19. november 2016

Det handler om du og Jeg! MENNESKER!

2. juni 2015

Så er skibet ladet med værdipolitiske holdninger og kursen sat:

Valgudtalelse ved folketingsvalget 2015: Det handler om mennesker
Vedtaget af Radikale Venstres udvidede hovedbestyrelsesmøde 31. maj 2015 i Nyborg.

For Radikale Venstre har reformer altid handlet om mennesker. I 110 år har vi kæmpet for, at mennesker skal kunne forsørge sig selv og forme deres tilværelse, som de vil. Vi har kæmpet for at frigøre mennesker fra økonomisk, politisk og moralsk undertrykkelse, så vi alle kan leve som myndige borgere i fællesskab og respekt for hinanden. Det er fortsat vores ambition i dag.

For os kommer personlig frihed med et personligt ansvar. Vi tør sige det lige ud: Hvis du kan, skal du klare dig selv og tage hånd om din familie. Så vi har råd til at gøre en virkelig forskel for udsatte borgere og fremtidige generationer.

Børns baggrund skal ikke afgøre deres fremtid
Vi vil løfte de mest udsatte og sårbare mennesker i vores samfund og hjælpe mange flere til at bryde den negative sociale arv. For børns baggrund afgør fortsat alt for ofte deres fremtid i Danmark. Vores mål er at få mindst halvdelen ud af fattigdom hvert år. Så færrest muligt hænger fast og alle får en ny chance. Vores økonomiske politik vil skabe rum til at investere mere i velfærd og muligheder for samfundets svageste: I tidlige indsatser for udsatte familier, bedre dagtilbud og styrket hjælp til psykisk udsatte borgere. Og hele vores uddannelsessystem skal blive meget bedre til at inkludere og løfte børn fra ressourcesvage hjem.

Grøn fremtid er prisen værd
Vi vil fortsat styrke den grønne omstilling. Danmark skal være helt uafhængig af olie, kul, gas og affald. Derfor vil vi satse på vind og udfase kul fra den danske energiproduktion allerede i løbet af de næste ti år. Vi vil investere i klimavenlige løsninger for vores landbrug og transport. Vi vil bevare natur og biodiversitet. Og vi vil producere og forbruge smartere, så vi genbruger vores ressourcer frem for at brænde dem af som affald. Grøn fremtid er prisen værd.

Flere i arbejde og færre på forsørgelse
Vores ambition er, at mindst tre millioner er i arbejde. Vi ønsker et samfund, hvor der altid er flere der arbejder end der forsørges. Det er godt for den enkelte – og det er godt for fællesskabet. Derfor vil vi bede raske og friske ældre om at blive lidt længere på arbejdsmarkedet i fremtiden. Vi vil hjælpe virksomhederne til at kunne tage praktisk socialt ansvar med fleksible jobs til udsatte borgere. Vi vil sænke skatten på arbejde for alle fremfor at fortsætte med rabatter til boligejerne. Ledige borgere, herunder flygtninge og indvandrere, skal hurtigere i arbejde. Og vi vil skabe grundlag for mange nye arbejdspladser med øgede investeringer i forskning og uddannelse, flere iværksættere og flere dygtige udlændinge.

Ansvar for verden
Vi er danske i hjertet og internationale af sind. Vi vil styrke Danmarks europæiske og internationale engagement. Danmark skal bidrage mere til at hjælpe verdens fattige og forfulgte.

Demokrati og retsstat
Vi vil arbejde for retssikkerhed for den enkelte og lighed for loven. Vi ønsker større åbenhed om politiske processer og beslutninger, og vi vil arbejde for, at den politiske magt både inddrager offentligheden og handler under ansvar for offentligheden. Vi kæmper for retssikkerhed og ligebehandling af udlændinge, der kommer til Danmark. Udlændinge, som vil arbejde, betale skat og bo i Danmark, skal bydes velkommen.

For os har det aldrig handlet om, hvor sejren vindes lettest, men hvor den betyder mest. Vi kæmper for vores holdninger, og vi samarbejder med dem, der vil.

Vi peger på Helle Thorning-Schmidt som statsminister og går til valg på SR-regeringens fortsættelse.

Møde med RU

23. maj 2015

Vi planlægger beacvolleystævne fredag i festugen i Slagelse☺️
Mon ikke det Radikale hold kan slå LA?

Endelig

6. maj 2015

Radikal Ungdom samles i morgen d. 07.05.15 kl. 19.00 på Slagelse bibliotek.
Interesserede og nysgerrige er også velkomne. Vores unge Radikale håb Theis Schønning Johannesen er vært og initiativtager. Formand for RU, Christopher Røhl, og for RUSA, Adam Thingstrup, på landsplan er også til stede.

Humanitær indsats

12. april 2015

Aktuelt befinder vi os i en situation, hvor store dele afbefolkningen i Syrien er på flugt fra krig og rædsler. Det enkelte menneske har behov for hjælp og beskyttelse, og nogle få af dem søger beskyttelse her i Danmark. Jeg tror på, at disse mennesker er lige så gode som os, og vi skal tage positivt imod dem, og hjæpe dem til et godt liv.
Regeringens nye integrationsplan lægger op til dette. Vi skal tage imod dem, få dem inkvarteret i almindelige boliger og så skal de i arbejde. Alle vil være udstyret med kompetencer fra deres tidligere liv, og dem skal vi selvfølgelig udnytte på et dansk arbejdsmarked i vækst i en tid, hvor vi i forvejen rekrutterer masser af udenlands arbejdskraft.